Using Chinese : a guide to contemporary usage
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9780521785655

Ký hiệu phân loại: 495.182421 Chinese

Thông tin xuất bản: Cambridge, N.Y. :Cambridge University Press, 2009,

Mô tả vật lý: viii, 290 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Chinese language -- Textbooks for foreign speakers ; English.; Chinese language -- Grammar.; Chinese language -- Usage.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH