Classical chinese : a basic reader
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9780691118314

Ký hiệu phân loại: 495.186421 Chinese

Thông tin xuất bản: Princeton, NJ :Princeton University Press 1984, 1st ed.

Mô tả vật lý: 3 v. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 153531
1. Chinese language
  - Readers. ; Chinese language
  - Textbooks for foreign speakers ; English. 1. Chinese language
  - Readers.
2. Chinese language
  - Textbooks for foreign speakers
3. English.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH