New perspectives on language variety in the South : historical and contemporary approaches

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Catherine Evans Davies, Michael D Picone

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0817318154

Ký hiệu phân loại: 427.975 Historical and geographic variations, modern nongeographic variations

Thông tin xuất bản: Tuscaloosa, Alabama : The University of Alabama Press, 2015

Mô tả vật lý: viii, 813 pages ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153625

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH