What teachers need to know about reading and writing difficulties

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter S Westwood

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0864319609

Ký hiệu phân loại: 371.9 Special education

Thông tin xuất bản: Camberwell, Vic. : ACER Press, 2008

Mô tả vật lý: viii, 111 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 153649

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH