The Cambridge handbook of formal semantics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maria Aloni, Paul Jacques Edgar Dekker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1107028395

Ký hiệu phân loại: 401.43 Semantics

Thông tin xuất bản: Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2016.

Mô tả vật lý: xii, 925 pages : , illustrations ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 153661

Includes bibliographical references (pages 801- 915) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH