Suicide and contemporary science fiction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Carl Gutiérrez-Jones

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1107100404

Ký hiệu phân loại: 809.38762 History, description, critical appraisal of more than two literatures

Thông tin xuất bản: The United States of America : Cambridge University Press, 2015

Mô tả vật lý: xii, 192 pages ; , 24

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 153673

Includes bibliographical references (pages 179-190) and inde
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH