How marriage became one of the sacraments : the sacramental theology of marriage from its medieval origins to the Council of Trent

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philip Lyndon Reynolds

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1107146150

Ký hiệu phân loại: 234.16509 Kinds and means of grace

Thông tin xuất bản: Cambridge, United Kingdom ; New York : Cambridge University Press, 2016.

Mô tả vật lý: xxix, 1051 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 153675

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH