The interfaces of Chinese syntax with semantics and pragmatics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Yicheng Wu, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9781138241329


Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY :Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2017.,

Mô tả vật lý: xii, 218 pages ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 153701
1. Chinese language
  - Grammar. ; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008100571. ; Chinese language
  - Semantics. ; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008100578. ; Chinese language
  - Syntax. ; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008100573. ; Pragmatics.
  - http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85106058. 1. Chinese language
  - Grammar.
2. http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008100571.
3. Chinese language
  - Semantics.
4. http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008100578.
5. Chinese language
  - Syntax.
6. http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008100573.
7. Pragmatics.
  - http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85106058.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH