Spoken world. Irish [sound recording].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng ; gle

ISBN-13: 978-1400024575

Ký hiệu phân loại: 495.6 *Japanese

Thông tin xuất bản: New York : Living Language/Random House 2009

Mô tả vật lý: 6 sound discs : , digital ; , 4 3/4 in. + , 1 book (267 p. ; 21 cm.).

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153716

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH