A history of ancient Sparta [sound recording] : valor, virtue, and devotion in the Greek golden age

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Timothy Baker Shutt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1436178181

Ký hiệu phân loại: 938.9 Greece to323

Thông tin xuất bản: Prince Frederick, MD : Recorded Books 2009

Mô tả vật lý: 7 sound discs (ca. 8 hr.) : , digital ; , 4 3/4 in. + , 1 course guide (80 p. : col ill., map ; 22 cm.).

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 153741

Shutt examines the history and culture of ancient Sparta, a society renowned for military exellence and adherence to the values of courage, discipline, duty, and the overcoming of fear.
Includes bibliographical references (guide)
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH