American English(es) : linguistic and socio-cultural perspectives

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anna Belladelli, Roberto Cagliero

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1443847483

Ký hiệu phân loại: 427.973 Historical and geographic variations, modern nongeographic variations

Thông tin xuất bản: Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2013.

Mô tả vật lý: vi, 242 pages : , illustrations ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153770

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH