English for academic research : vocabulary exercises

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Adrian Wallwork

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1461442677

Ký hiệu phân loại: 428.1 Words (consonants, vowels; spellers)--English language

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2013

Mô tả vật lý: xvi, 193 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153782

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH