Assessing information needs : managing transformative library services

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Agada, Roger C Greer, Robert Grover

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1591587972

Ký hiệu phân loại: 025.1 Administration

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : Libraries Unlimited, 2010

Mô tả vật lý: xii, 212 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 153816

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH