Language regulation in English as a lingua franca : focus on academic spoken discourse
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Niina Hynninen, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9781614517689


Thông tin xuất bản: Boston :De Gruyter Mouton, 2016,

Mô tả vật lý: ix, 317 pages ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


English language -- Globalization. ; English language -- Spoken English. ; English language -- Variation ; Foreign countries. ; Lingua francas. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH