Resumptivity in Mandarin Chinese : a minimalist account
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9783110487596

Ký hiệu phân loại: 495.182421 Chinese

Thông tin xuất bản: Berlin, Germany :De Gruyter Mouton, 2016.,

Mô tả vật lý: xiii; 308 pages ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 153923
1. Chinese language.
  - Grammar
     Comparative and general
  - Pronoun. ; Mandarin dialects.
  - Chinese language.
  - fast ; (OCoLC)fst00857383; Grammar
     Comparative and general
  - Pronoun. ; fast ; (OCoLC)fst00946236; Mandarin dialects.
  - fast ; (OCoLC)fst010074461. Chinese language.
  - Grammar
     Comparative and general
  - Pronoun.
2. Mandarin dialects.
  - Chinese language.
  - fast
3. (OCoLC)fst00857383
4. Grammar
     Comparative and general
  - Pronoun.
5. fast
6. (OCoLC)fst00946236
7. Mandarin dialects.
  - fast
8. (OCoLC)fst01007446
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH