Procesos de gramaticalización en la historia del español

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: José Luis Girón Alconchel, Daniel M Sáez

Ngôn ngữ: spa ; eng

ISBN-13: 978-8484897583

Ký hiệu phân loại: 465 Grammar of standard Spanish Syntax of standard

Thông tin xuất bản: Madrid : Frankfurt am Main : Iberoamericana ; Vervuert Iberoamericana ; Vervuert 2014

Mô tả vật lý: 407 pages : , illustrations ; , 2

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153938

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH