Nature, environment and culture in East Asia : the challenge of climate change
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9789004230682

Ký hiệu phân loại: 363.73874095 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston :Brill, 2013.,

Mô tả vật lý: xxi, 443 pages : , illustrations, maps ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 153946
1. Climatic changes
  - Social aspects ; East Asia. ; Climatic changes
  - East Asia. ; Environmental protection
  - East Asia. ; Nature
  - Effect of human beings on ; East Asia. ; Philosophy of nature
  - East Asia. ; East Asia
  - Environmental conditions. ; East Asia
  - Social conditions. 1. Climatic changes
  - Social aspects
2. East Asia.
3. Climatic changes
  - East Asia.
4. Environmental protection
  - East Asia.
5. Nature
  - Effect of human beings on
6. East Asia.
7. Philosophy of nature
  - East Asia.
8. East Asia
  - Environmental conditions.
9. East Asia
  - Social conditions.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH