Nature, environment and culture in East Asia : the challenge of climate change
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9789004230682

Ký hiệu phân loại: 363.73874095 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston :Brill, 2013.,

Mô tả vật lý: xxi, 443 pages : , illustrations, maps ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Climatic changes -- Social aspects ; East Asia. ; Climatic changes -- East Asia. ; Environmental protection -- East Asia. ; Nature -- Effect of human beings on ; East Asia. ; Philosophy of nature -- East Asia. ; East Asia -- Environmental conditions. ; East Asia -- Social conditions.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH