Interpreting Chinese, interpreting China
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9789027222596

Ký hiệu phân loại: 495.1802 Chinese

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia :John Benjamins Pub. Co., 2011,

Mô tả vật lý: viii, 188 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Chinese language -- Translating.; Intercultural communication.-- Translating and interpreting -- China.; China -- Languages.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH