Events, arguments, and aspects : topics in the semantics of verbs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Klaus Robering

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9027259172

Ký hiệu phân loại: 415.6 Verbs

Thông tin xuất bản: Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2014

Mô tả vật lý: viii, 373 pages ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153992

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH