New directions in grammaticalization research

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew D. M Smith, Graeme Trousdale, Richard Waltereit

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9027259318

Ký hiệu phân loại: 415 Grammar of standard forms of languages Syntax of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2015

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153993

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH