Giáo trình Lý thuyết kiểm toán
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2009, Tái bản lần thứ hai

Mô tả vật lý: 363 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Kiểm toán -- Lý thuyết ; Giáo trình

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH