Dance of the dialectic :steps in Marx's method
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bertell Ollman, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0252028325

Ký hiệu phân loại: 335.4/11 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Urbana, Ill. :University of Illinois Press, 2003,

Mô tả vật lý: x, 232 p. ;, 25 cm.

Ngôn ngữ:


Marx, Karl,-- 1818-1883.; Communism.-- Dialectical materialism.-- Philosophy, Marxist.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH