Dirac operators in representation theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jing-Song Huang, P Pandžić

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0817632182

ISBN-10: 0817644938

ISBN-13: 978-0817632182

Ký hiệu phân loại: 515.7223 Functional analysis

Thông tin xuất bản: Boston ; Basel : Birkhäuser, 2006.

Mô tả vật lý: x, 199 p. ; , 25

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 154226

Includes bibliographical references (p. [193]-196) and ind
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH