Manufacturing strategy : how to formulate and implement a winning plan

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Miltenburg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1563273179

Ký hiệu phân loại: 658.5 Management of production

Thông tin xuất bản: New York : Productivity Press, 2005

Mô tả vật lý: xi, 435 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 154260

Includes bibliographical references and index. Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH