The relationship advantage : become a trusted advisor and create clients for life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sam Barcus, Tom Stevenson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0793170265

Ký hiệu phân loại: 658.812 Customer relations

Thông tin xuất bản: Chicago : Dearborn Financial Publishing, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 15428

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH