Fundamentals of human resource management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780077718367


Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw-Hill Education, 2016, Sixth edition.

Mô tả vật lý: xxxvii, 568 pages : , color illustrations ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Personnel management. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH