Principles of reinforced concrete
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Zhenhai Guo, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0128008598


Thông tin xuất bản: Oxford :Elsevier Butterworth-Hein, 2014., First edition.

Mô tả vật lý: xvi, 590 pages : , illustrations ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Concrete construction. -- Reinforced concrete construction. -- Reinforced concrete. -- Concrete construction. -- fast ; (OCoLC)fst00874261; Reinforced concrete construction. -- fast ; (OCoLC)fst01093465; Reinforced concrete. -- fast ; (OCoLC)fst01093437

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH