Design of reinforced concrete structures
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0198086946


Thông tin xuất bản: New Delhi :Oxford University Press, 2013.,

Mô tả vật lý: xxi, 857 pages : , illustrations (black and white) ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Prestressed concrete construction -- Textbooks. ; Reinforced concrete construction -- Textbooks. ; Structural analysis (Engineering) -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH