Monetary policy operations and the financial system

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ulrich Bindseil

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0198716907

ISBN-13: 978-0198716907

Ký hiệu phân loại: 332.46 Monetary policy

Thông tin xuất bản: Oxford, United Kingdom ; New York : Oxford University Press, 2014.

Mô tả vật lý: xiii, 320 pages : , illustrations ; , 24 c

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 154461

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH