The global environment of business

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Frederick Guy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199206629

ISBN-13: 978-0199206636

Ký hiệu phân loại: 338.88 Multinational business enterprises

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2009.

Mô tả vật lý: ix, 332 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 154466

Includes bibliographical references ([263]-280) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH