Improvising improvisation : from out of philosophy, music, dance, and literature

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gary Peters

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0226452623

Ký hiệu phân loại: 128.4 Human action and experience

Thông tin xuất bản: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2017

Mô tả vật lý: xii, 271 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 154584

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH