Press on : principles of interaction programming
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0262201704

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 2007,

Mô tả vật lý: xvii, 510 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Computer programming.-- Human-computer interaction.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH