Computing : a concise history
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0262517671

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 2012,

Mô tả vật lý: xvi, 199 p. : , ill. ; , 18 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 154702
Computer science
  - History.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH