Improving measurement of productivity in higher education : Panel on Measuring Higher Education Productivity, Conceptual Framework and Data Needs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Teresa A Sullivan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0309257749

Ký hiệu phân loại: 378 Higher education

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : The National Academies Press, 2012

Mô tả vật lý: xv, 210 pages ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 154754

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH