IOS components and frameworks : understanding the advanced features of the iOS SDK
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0321856716

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ :Addison-Wesley, 2014,

Mô tả vật lý: xxvii, 538 pages : , illustrations ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


iOS (Electronic resource)-- Application software -- Development. ; Computer software -- Development. ; iPad (Computer) -- Programming. ; iPhone (Smartphone) -- Programming. ; iPod (Digital music player) -- Programming. ; Mobile computing. -- Operating systems (Computers)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH