Practical punctuation : lessons on rule making and rule breaking in elementary writing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Daniel H Feigelson

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0325009066

ISBN-13: 978-0325009063

Ký hiệu phân loại: 372.623 Composition

Thông tin xuất bản: Portsmouth, N.H. : Heinemann, 2008

Mô tả vật lý: xiii, 210 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 154798

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH