Reflexivity in language and intercultural education : rethinking multilingualism and interculturality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Julie Byrd Clark, Fred Dervin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0415716598

Ký hiệu phân loại: 306.446 Bilingualism and multilingualism

Thông tin xuất bản: New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014.

Mô tả vật lý: viii, 254 pages ; , 24 c

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 154901

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH