CompTIA A+ : complete fast pass
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Emmett Dulaney, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470048328

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Wiley Pub., 2006,

Mô tả vật lý: liv, 421 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:


Computing Technology Industry Association -- Examinations ; Study guides.; Computer engineering -- Examinations ; Study guides.; Computer technicians -- Certification ; Study guides.; Electronic data processing personnel -- Certification.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH