Introducing windows server 2012 rtm edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mitch Tulloch

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0735675353

Ký hiệu phân loại: 005.4476 Systems programming and programs

Thông tin xuất bản: Redmond, Washington : Microsoft Press, 2012.

Mô tả vật lý: xiii, 239 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 155200

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH