Exam ref 70-410 : installing and configuring Windows Server 2012 R2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Craig Zacker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735684243

ISBN-13: 978-0735684249

Ký hiệu phân loại: 571.6 Cell biology

Thông tin xuất bản: Redmond, WA : Microsoft Press, 2014.

Mô tả vật lý: xiii, 398 pages : , illustrations ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 155206

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH