CMOS biotechnology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0387368361

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [kđ] :Springer, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 15522
Biochips.
  - Metal oxide semiconductors
     Complementary.
  - Biopuces.
  - MOS complémentaires.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH