Armstrong's handbook of human resource management practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9780749469641


Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA :Kogan Page Ltd, 2014., 13th Edition.

Mô tả vật lý: xxxiv, 842 pages ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Personnel management -- Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH