Chinese for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0764583751

Ký hiệu phân loại: 495.182421 Chinese

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Wiley Pub., 2005,

Mô tả vật lý: xviii, 361 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 sound disc (digital ; 4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:

ID: 155268
1. Chinese language
  - Self-instruction.; Chinese language
  - Textbooks for foreign speakers ; English.1. Chinese language
  - Self-instruction.
2. Chinese language
  - Textbooks for foreign speakers
3. English.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH