The politics of environmental policy in Russia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ivan Blokov, David Lewis Feldman

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0857938509

ISBN-10: 0857938517

ISBN-13: 978-0857938503

ISBN-13: 978-0857938510

Ký hiệu phân loại: 363.705610947 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2012.

Mô tả vật lý: ix, 189 p. : , ill. ; , 24cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 155496


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH