The politics of environmental policy in Russia
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0857938509

Ký hiệu phân loại: 363.705610947 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA :Edward Elgar, 2012.,

Mô tả vật lý: ix, 189 p. : , ill. ; , 24cm.

Ngôn ngữ:


Environmental policy -- Russia (Federation); Environmental protection -- Russia (Federation)

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH