Reinforced and prestressed concrete : analysis and design with emphasis on application of AS 3600-2009
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1107637864


Thông tin xuất bản: Port Melbourne, Vic. :Cambridge University Press, 2013., 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxxv, 501 pages : , illustrations ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


The first text to cover both reinforced and prestressed concrete, and address the most recent standards AS3600-2009, this book takes a thorough approach that is ideal for students, teachers and practicing engineers. Includes illustrative and design examples.

Concrete products. -- Reinforced concrete -- Specifications. ; Reinforced concrete construction -- Design and construction. ; Reinforced concrete construction -- Standards ; Australia. ; Reinforced concrete construction -- Australia ; Testing.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH