Samsung Galaxy Tab 10.1 for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Dan Gookin, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1118228332

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2012,

Mô tả vật lý: xvi, 320 p. ; , col. ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


"Learn to: Navigate the Galaxy Tab and download apps, movies, and music at blazing 4G LTE speeds
Video chat and read eBooks on the bigger, better screen
E-mail, browse the web, and map directions for a trip"--Cover.

Portable computers.-- Samsung Galaxy Tab (Computer)-- Tablet computers.-- Portable computers. -- fast; Samsung Galaxy Tab (Computer) -- fast; Samsung Galaxy Tab (Computer) -- Handbooks, manuals, etc. ; sears; Tablet computers -- Handbooks, manuals, etc. ; sears; Tablet computers. -- fast

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH