Biological nitrogen fixation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: F. J. de Bruijn

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1118637046

ISBN-10: 1118637070

ISBN-10: 1118637127

ISBN-13: 978-1118637043

ISBN-13: 978-1118637074

ISBN-13: 978-1118637128

Ký hiệu phân loại: 2015 I-066 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell, 2015

Mô tả vật lý: 2 volumes (xxviii, xxx, 1196 pages) : , illustrations ; , 29 c

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 155660

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH