Macs all-in-one for dummies.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1118822102

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey :John Wiley & Sons, Inc., 2014, 4th edition. /

Mô tả vật lý: xviii, 840 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Whether you're getting your first Mac or you've been a Mac user for years, there's something in this guide for you. From setting up and connecting to the Internet to doing firewall configuration, it's all here for your personal and business use.

Macintosh (Computer)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH