Offshore mechanics : structural and fluid dynamics for recent applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Madjid Karimirad, Constantine Michailides, Ali Nematbakhsh

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1119216629

Ký hiệu phân loại: 627.98 Offshore structures

Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, USA : Wiley, 2018.

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 155740

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH