Quickbooks 2017 for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1119281466


Thông tin xuất bản: [Hoboken, New Jersey] :John Wiley & Sons, 2017,

Mô tả vật lý: xiv, 384 pages : , illustrations ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


"Organize your business finances
created invoices, pay bills, and record receipts
track inventory and monitor your business"--Cover

QuickBooks-- QuickBooks. -- fast ; (OCoLC)fst0138023; Small business -- Accounting; Small business -- Accounting ; Computer programs; Small business -- Accounting ; Computer programs. ; fast ; (OCoLC)fst0112122; Small business -- Finance; Small business -- Finance ; Computer programs; Small business -- Finance ; Computer programs. ; fast ; (OCoLC)fst0112126

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH